x
menu

MONITORING I ZDALNY DOSTĘP

Frisko online

Nowy system FRISKO-ONLINE stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm instalacyjnych i serwisowych oraz indywidualnych użytkowników instalacji wyposażonych w automatykę firmy FRISKO.

Instalatorzy i serwisanci mają możliwość monitoringu i zdalnego nadzoru nad instalacją bez kosztownych i czasochłonnych wyjazdów serwisowych do klienta. Użytkownicy mogą w dowolnej chwili praktycznie z każdego miejsca zmieniać nastawy (zadane temperatury) swojego systemu grzewczego, klimatyzacji itp., włączać i wyłączać poszczególne funkcji, np. załączyć ogrzewanie tuż przed przyjazdem do domu.

Oprócz obsługi sterownika system umożliwia rejestrację wybranych parametrów pracy instalacji w bazie danych. Zarejestrowane dane można przeglądać w formie wykresów. Możliwe jest drukowanie wykresów oraz eksport danych do plików typu *.csv. Dane z takich plików mogą być analizowane praktycznie przez dowolny program typu arkusz kalkulacyjny. Analiza zarejestrowanych danych pozwala zoptymalizować dobór nastaw, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji instalacji i zwiększenia komfortu jej użytkowników. Więcej...